Saswamika 1 - Bidhunu Pathum Sitha

Saswamika 2 - Bidhunu Pathum Wela

Saswamika Ad 1 - Saswamika Radio Ad